HMS Kontoret

PsykoSosialt arbeidsmiljø

copernico-PXilGoBofu8-unsplash.jpg
Workshops

Vernerunder spiller en kritisk rolle i arbeidet med HMS ved å systematisk identifisere potensielle farer og utfordringer på arbeidsplassen. Ved å integrere vernerunder i din HMS-strategi, tar din bedrift et proaktivt skritt mot et tryggere arbeidsmiljø.
Rutiner for vernerunder og avvikshåndtering gjøres rede for i din HMS-håndbok.

jesse-smith-R0cJIcBpE70-unsplash.jpg
Bedriftskurs

Avviksrapportering er prosessen med å rapportere om avvik fra etablerte HMS-rutiner eller -retningslinjer. Dette verktøyet er viktig for å adressere mindre feil samt alvorlige ulykker, og det er en essensiell del av det kontinuerlige forbedringsarbeidet innen HMS. Forståelsen av avvik – enten det gjelder avvik fra lovgivning, interne rutiner eller ønsket praksis – er avgjørende for å styrke sikkerhetsarbeidet.

christian-mackie-lDlU1zbjGQA-unsplash.jpg
Online Kurs

Suspendisse ullamcorper condimentum est. Cras sodales hendrerit auctor. Suspendisse ac dictum tellus. Nulla tincidunt consequat varius. Nam pellentesque enim eget lorem congue.

why we're the best

Hva kan HMS Kontoret hjelpe med?

HMS Rådgivning

Rådgivning og veiledning

Få råd om planlegging og gjennomføring av vernerunder, samt effektiv avviksrapportering.

Opplæring

Vår opplæring sikrer at dine ansatte er godt forberedt på å gjennomføre vernerunder og rapportere avvik på en effektiv måte.

Utvikling av skjemaer

Vi hjelper deg med å lage vernerundeskjemaer og avviksrapporteringsskjemaer for å forenkle rapporteringsprosessene.

Få hjelp og bistand med konflikt håndtering.

man holding telephone screaming

Lite kan være mer skadelig for en arbeidsplass som konflikter. Det er ofte flere årsaker til at konflikter oppstår og hvorfor de ikke så enkelt lar seg løse.

HMS Kontoret har rådgivere som har lang erfaring med å løse konflikter og samtidig ivareta involverte parter og arbeidsmiljøet.

two woman sitting by the window laughing

Å løse konflikter er også en del av god HMS. Konflikter går inn under det psykososiale arbeidsmiljø og bør løses på en minnelig måte.

Dersom du ikke føler at du har kompetanse eller kjenner deg utrygg på hvordan du skal håndtere konflikten, kan det være lurt å få hjelp fra andre som har kompetanse i konflikthåndtering. Det å trekke inn en objektiv tredjepart vil ofte lette prosessen.