HMS Kontoret

PsykoSosialt arbeidsmiljø

copernico-PXilGoBofu8-unsplash.jpg
Workshops

Vernerunder spiller en kritisk rolle i arbeidet med HMS ved å systematisk identifisere potensielle farer og utfordringer på arbeidsplassen. Ved å integrere vernerunder i din HMS-strategi, tar din bedrift et proaktivt skritt mot et tryggere arbeidsmiljø.
Rutiner for vernerunder og avvikshåndtering gjøres rede for i din HMS-håndbok.

jesse-smith-R0cJIcBpE70-unsplash.jpg
Bedriftskurs

Avviksrapportering er prosessen med å rapportere om avvik fra etablerte HMS-rutiner eller -retningslinjer. Dette verktøyet er viktig for å adressere mindre feil samt alvorlige ulykker, og det er en essensiell del av det kontinuerlige forbedringsarbeidet innen HMS. Forståelsen av avvik – enten det gjelder avvik fra lovgivning, interne rutiner eller ønsket praksis – er avgjørende for å styrke sikkerhetsarbeidet.

christian-mackie-lDlU1zbjGQA-unsplash.jpg
Online Kurs

Suspendisse ullamcorper condimentum est. Cras sodales hendrerit auctor. Suspendisse ac dictum tellus. Nulla tincidunt consequat varius. Nam pellentesque enim eget lorem congue.

why we're the best

Hva kan HMS Kontoret hjelpe med?

HMS Rådgivning

Rådgivning og veiledning

Få råd om planlegging og gjennomføring av vernerunder, samt effektiv avviksrapportering.

Opplæring

Vår opplæring sikrer at dine ansatte er godt forberedt på å gjennomføre vernerunder og rapportere avvik på en effektiv måte.

Utvikling av skjemaer

Vi hjelper deg med å lage vernerundeskjemaer og avviksrapporteringsskjemaer for å forenkle rapporteringsprosessene.

Hvem må ha kurs?

HMS Står for Helse, Miljø og Sikkerhet.

HMS er regulert av en rekke foreskrifter, med hoved foreskrift i Arbeidsmiljøloven.

HMS er lovpålagt.

Det er 3 typer Kurs i HMS.

Ledere

Alle ledere må ha, og er lovpålagt å gjennomføre HMS Kurs, og må dokumentere dette.

En leder er en som har et lederansvar iform av personal eller driftansvar. Man må ikke ha tittel som leder, men kan ha et overordnet ansvar for andre.

Dette ansvaret er personligt og kan ikke delegeres bort. Dette gjelder for ALLE størrelser på selskaper og selskapsformer.

Dette omfatter ledere som, Styreleder, Styremedlemmer, Direktører, Daglig ledere, Avdelingsleder, Teamledere. Dette gjelder spesielt for utsatte yrker som ingeniører, prosjektledere i Bygg og Anlegg og Industri. Samt baser og formenn.

Det er også et særskilt ansvar innen for de som jobber med barn.

Herunder omfatter også HMS ansvarlig og HR ansatte.

Verneombud og Arbeidsmiljøutvalg

En bedrift med 5 eller mer personer er lovpålagt å velge et verneombud.

En bedrift med mer en 30 personer må velge et Arbeidsmiljøutvalg – AMO

En bedrift med flere Verneombud, må ha et Hovedvernombud.

En leder i et selskap vil være med i Arbeidsmiljøutvalget, må ha i tillegg til HMS kurs for leder, ha Verneombudskurs også!

Alle disse er pålagt i å gjennomføre et 40 timers verneombudskurs.

Det kan forhandles frem et kortere kurs, om ledelsen og verneombudet kan dokumentere og bekrefte en enighet at det ikke trengs et fult 40 timers kurs.

Alle

Det er ikke lovpålagt at alle ansatte skal ha HMS Kurs. Men, det er en leders ansvar å sørge for att alle har fått opplæring og forstår farene for HMS på sine arbeidsplass.

Det har ifra 2024 blitt pålagt at alle skal få opplæring i et språk de forstår. Så har du feks mange anseatte som snakker Polsk, må all opplæring og skilting også være på polsk. (eller ett generelt allment forstålig språk som feks Engelsk)

Dette vil også omfatte bruk av arbeidsutstyr og verneutstyr.

Det er å anbefalle at alle har et HMS kurs, (men det er ikke et krav,) for å forstå og trygge sin egen arbeidshverdag. Siden dette ikke er et krav, faller dette ansvaret på Verneombudet, og til slutt leder.

Det er ALLTID øverste leders ansvar iht aml. å ha kontroll på HMS.