miniatyrbilde
Arbeidsmiljøutvalg

HMS Kurs for Verneombud og Arbeidsmiljøutvalg

Anmeldelser 5.00 (3 Anmeldelser)

Kurs Oversikt

I dette online kurset får du en god innføring i systematisk arbeidsmiljøarbeid til Verneombudets og AMU-representantens rolle. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til HMS-opplæring som et 40 timers Kurs.

Dette kurset er ment for å gi deg en grunnleggende innføring i henhold til lovgivningen og baserer seg på Arbeidstilsynets veiledning for arbeidsgivers plikt til å gjennomgå og tilrettelegge for opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid for verneombud og AMU.

Verneombud skal ha tilstrekkelig kunnskap og opplæring til å utføre vervet på en forsvarlig måte. Det er arbeidsgiver som skal sørge for at verneombudet får den nødvendige opplæringen gjennom verneombudskurs.

Det kurset gir kunnskap om gjeldende krav, hva som karakteriserer god HMS. Hvordan man som verneombud kan legge til rette for et målrettet og systematisk arbeid for å implementere helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

I utgangspunktet skal opplæringen for verneombud være på minst 40 timer, men partene kan avtale kortere opplæringstid dersom forholdene tillater det og risikobildet er begrenset. (Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §3-19)

Dette Verneombudskurset er et alternativ til det vanlige klasseroms 40-timerskurs for verneombud.

Det må skrives en avtale som dokumenterer at partene finner det hensiktsmessig å velge tilpasset verneombudskurs. En mal til en slik avtale kan lastes ned på neste side , se vedleggs knapp.

Denne må fylles ut, sammen med en forsvarlighetsvurdering (den er i samme skjema som tilpasset verneombuds skjema) og oppbevares av bedriften slik at den kan fremvises Arbeidstilsynet ved tilsyn. Ved eventuell inspeksjon fra Arbeidstilsynet vil et kursbevis fra oss i HMS Kontoret være gyldig bevis på at du har fullført den lovpålagte opplæringen.

Om man ikke er enig i tilpassing, så skal du ta 40 timers kurs.

Dette kurset er bransjespesifikt for Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk. Omfatter handel av personlige forbruksartikler.

Har du spørsmål om hvordan kurset gjennomføres, så kan du lese om dette her : Hvordan gjennomføre Kurset?

Hva vil du Lære?

 • Gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø og sikkerhet i virksomheten.
 • Bidra til at arbeidsgiver blir i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at helse, miljø, sikkerhet og velferd blir ivaretatt i virksomheten.
 • Bidra til at arbeidsgiver ser verdien av et velfungerende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
 • Bidra til at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet blir integrert i planleggings- og beslutningsprosesser i virksomheten, herunder også omstillingsprosesser.
 • Sette arbeidsgiver i stand til aktivt å bruke arbeidsmiljøloven og dens forskrifter for å fremme en kontinuerlig forbedring av helse, miljø og sikkerhet i virksomheten.
 • Gi arbeidsgiver kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og arbeidsmiljøet i egen virksomhet.
 • Bidra til at arbeidsgiver driver godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennom dialog, medvirkning og partssamarbeid.
 • Dette er et HMS kurs for Verneombud, hovedverneombud, tillitsvalgte og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU). Kan også være relevant for HMS og HR roller.
 • Det er ikke noe krav til forhåndskunnskaper for å ta dette kurset.
 • Du vil trenge pc/mac og tilgang til internett.
 • Skjema for risikovurdering og tilpasset kurs.

Kurs Innhold

 • HMS Kurs for Verneombud og Arbeidsmiljøutvalg i bransjen innen Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk.
  • HMS Kurs for bransjer innen Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk.

  • Arbeidsmiljøloven (AML)

  • Arbeidsgivers plikter

  • Arbeidstakers plikter

  • Virkemidler

  • Krav til arbeidsmiljøet

  • Arbeidsmiljøfaktorer, arbeidsrelasjoner og inkluderende arbeidsliv

  • Grunnleggende om Arbeidsmiljøet - Det psykososiale arbeidsmiljøet

  • Grunnleggende om Arbeidsmiljøet - Det fysiske arbeidsmiljøet

  • HMS og Ergonomi

  • HMS og Belysning

  • HMS og Klima

  • Personlig verneutstyr (PVU)

  • Støy og arbeidsmiljø

  • Registrering

  • Varsling ved ulykker

  • Verneombud

  • Arbeidsmiljøutvalg

  • Bedriftshelsetjenesten

  • Informasjon og drøfting

  • Interne kontrolltiltak

  • Arbeidstid

  • Overtid

  • Fri og pauser

  • Permisjon

  • Diskriminering

  • Systematisk HMS arbeid

  • Bransjespesifikke regler

  • Forskrifter

  • Kurseksamen for HMS for Verneombud og Arbeidsmiljøutvalg innen Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk.

kr 1995,00
 • Varighet 01:00:00
 • Leksjoner 29
 • Språk Norsk
 • Ferdighet Begynner
 • Siste Oppdatering 12. desember 2023