miniatyrbilde
Seksuell Trakassering

Kurs om seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Anmeldelser 5.00 (3 Anmeldelser)

Kurs Oversikt

Seksuell trakassering på arbeidsplassen skal ikke forekomme, dette er derfor felt ned i arbeidsmiljøloven.

Vi skal i dette kurset gå igjennom hva seksuell trakassering er og hva man må ta hensyn til sett på ifra en arbeidsgivers side og som leder.

Dette kurset handler ikke bare om kunnskap for en leder, men dette kurset er også en bevistgjøring for alle en organisasjon.

Dette anbefalles å implementeres som en del av onboarding av nyansatte og som en del av personalhåndboken.

Seksuell trakassering er også en del av HMS.

Seksuell trakassering på arbeidsplassen er et alvorlig problem som kan ha negative konsekvenser for de berørte og hele arbeidsmiljøet. Det refererer til uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller handlinger som skaper en fiendtlig eller nedverdigende atmosfære.

For å håndtere dette må man først og fremst være klar over hva det innebærer, både ansatte og ledere bør bli opplært om temaet. Videre er det viktig å iverksette klare retningslinjer mot seksuell trakassering i bedriftens policy, samt etablere trygge rapporteringsmekanismer for dem som blir utsatt for slik atferd.

Ledelsen har også ansvaret med å ta alle varsler seriøst, gjennomføre grundige undersøkelser av hendelsene, og sanksjonere eventuelle brudd på reglene etter behov.

En sterk kultur basert på respektfulle holdninger bidrar til forebygging av seksuell trakassering ved å skape bevissthet rundt emnet blant kollegaene samt sikre rettferdighet innad i organisasjonen.

Viktigheten av å identifisere og rapportere seksuell trakassering på arbeidsplassen


Seksuell trakassering på arbeidsplassen er et alvorlig problem som kan ha ødeleggende konsekvenser for de berørte. Det er derfor viktig å kunne identifisere og rapportere slike tilfeller for å sikre et trygt og respektfullt arbeidsmiljø.

For det første, la oss definere hva seksuell trakassering egentlig innebærer. Seksuell trakassering refererer til uønsket oppmerksomhet eller handlinger av seksuell karakter som skaper en fiendtlig eller nedverdigende atmosfære på jobben. Dette kan inkludere alt fra upassende kommentarer, vitser eller bemerkninger om noen sin kropp, utseendet deres eller deres personlige liv; uvelkomne fysiske kontakter; samt andre former for verbal, ikke-verbal eller fysisk atferd av seksuell natur.

Det første steget i håndteringen av dette problemet er bevisstgjøring blant ansatte og ledelse om hva slags adferd som klassifiseres som seksuelle overgrep. Opplæring bør gis regelmessig slik at alle har kunnskapen nødvendig for å identifisere potensielle situasjoner med høy risiko.

Når man står ovenfor mistanke om mulige hendelser knyttet til denne typen misbruk må man være forsiktig når man samler informasjon, før eventuelle tiltak blir iverksatt. Å lytte aktivt uten dømming vil bidra til tillit hos den fornærmede parten, noe som igjen gjøre dem mer villige til å dele sine erfaringer og følelser. Det er også viktig å sikre at den fornærmede forstår sine rettigheter, samt de tilgjengelige ressursene som kan hjelpe dem i denne situasjonen.

Neste skritt vil være å rapportere hendelsen til riktige myndighetspersoner eller HR-avdelingen på arbeidsplassen. Dette bør gjøres så snart som mulig etter at trakassering har funnet sted.

Rapportering av slike handlinger bidrar ikke bare til beskyttelse av individet selv, men det sender også en klar melding om nulltoleranse mot seksuell trakassering fra ledelsens side.

Etter rapporten blir levert må man forsikre seg om at passende tiltak blir iverksatt umiddelbart. En grundig undersøkelse skal utføres for å fastslå fakta rundt anklagene og eventuelle vitner bør bli intervjuet nøye uten frykt for represalier. Basert på resultatene av undersøkelsen, burde konsekvensutredninger foretas slik at ansvarlige parter holdes ansvarlig.

Foruten disse formelle prosedyrene er det avgjørende med etablering av en kultur hvor alle former for seksuell trakassering oppfattes uaktuelt.. Arbeidsmiljøet spiller her en sentral rolle med implementering av en politikk der dette tema adresseres tydelig, Opplæringssessjoner som fremmer bevissthet blant ansatte og er også svært nyttige verktøy

Vi skal nå se på både hva loven sier og vise tiltak og steg i prosesser.

Hva vil du Lære?

 • Lær hva Seksuell trakassering er.
 • Lær hvordan du håndterer Seksuell trakassering.
 • Dette kurset passer for ledere og HR
 • Det er ingen krav til forkunnskaper

Kurs Innhold

 • Seksuell trakassering
  • Hva er Seksuell Trakassering?

  • Quid Pro Quo-Trakassering

  • Konsekvensene av ikke å ta tak i problemet med seksuell trakassering på arbeidsplassen

  • Vi ser på Juss: Det individuelle vernet mot seksuell trakassering

  • Vi ser på Juss: «Uønsket» og gjentakende

  • Vi ser på Juss: «Plagsom»

  • Vi ser på Juss: Beviskrav

  • Vi ser på Jussen: Det strukturelle vernet mot seksuell trakassering

  • Vi ser på Jussen: Arbeidsgivers handlingsplikt når det meldes fra om plagsom seksuell oppmerksomhet

  • Vi ser på Jussen: Reaksjonsmuligheter ovenfor ansatte som trakasserer

  • Vi ser på Jussen: Erstatning

  • Trinn for å håndtere en situasjon med seksuell trakassering på jobben

  • Tiltak 1 - Kartlegg risiko

  • Tiltak 2 Regler for oppførsel

  • Tiltak 3 - Rutiner for håndtering

  • Hva skal ledere som mottar melding om trakassering gjøre?

  • Håndtering av saker om trakassering og seksuell trakassering mellom ansatte

  • Tiltak 4 - Brudd må føre til reaksjoner

  • Tiltak 5 - Tydelig lederansvar

  • Tiltak 6 - Snakk om seksuell trakassering

  • Personlig rom

  • Flørting på jobb

kr 2500,00
 • Leksjoner 22
 • Språk Norsk
 • Ferdighet Begynner
 • Siste Oppdatering 4. juli 2024