HMS Kontoret

PsykoSosialt arbeidsmiljø

copernico-PXilGoBofu8-unsplash.jpg
Workshops

Vernerunder spiller en kritisk rolle i arbeidet med HMS ved å systematisk identifisere potensielle farer og utfordringer på arbeidsplassen. Ved å integrere vernerunder i din HMS-strategi, tar din bedrift et proaktivt skritt mot et tryggere arbeidsmiljø.
Rutiner for vernerunder og avvikshåndtering gjøres rede for i din HMS-håndbok.

jesse-smith-R0cJIcBpE70-unsplash.jpg
Bedriftskurs

Avviksrapportering er prosessen med å rapportere om avvik fra etablerte HMS-rutiner eller -retningslinjer. Dette verktøyet er viktig for å adressere mindre feil samt alvorlige ulykker, og det er en essensiell del av det kontinuerlige forbedringsarbeidet innen HMS. Forståelsen av avvik – enten det gjelder avvik fra lovgivning, interne rutiner eller ønsket praksis – er avgjørende for å styrke sikkerhetsarbeidet.

christian-mackie-lDlU1zbjGQA-unsplash.jpg
Online Kurs

Suspendisse ullamcorper condimentum est. Cras sodales hendrerit auctor. Suspendisse ac dictum tellus. Nulla tincidunt consequat varius. Nam pellentesque enim eget lorem congue.

why we're the best

Hva kan HMS Kontoret hjelpe med?

HMS Rådgivning

Rådgivning og veiledning

Få råd om planlegging og gjennomføring av vernerunder, samt effektiv avviksrapportering.

Opplæring

Vår opplæring sikrer at dine ansatte er godt forberedt på å gjennomføre vernerunder og rapportere avvik på en effektiv måte.

Utvikling av skjemaer

Vi hjelper deg med å lage vernerundeskjemaer og avviksrapporteringsskjemaer for å forenkle rapporteringsprosessene.

Hvorfor få hjelp av HMS Kontoret med arbeidsmiljø og kulturbygging?

woman in teal t-shirt sitting beside woman in suit jacket

Å bygge god kultur og å ha et godt arbeidsmiljø er avgjørende for prestasjonene på arbeidsplassen. Samtidig er det er ofte en kompleks oppgave.

HMS Kontoret har dyktige rådgivere som kan bistå deres virksomhet med tiltak som vil forbedre arbeidsmiljøet og bygge en prestasjonsfremmende kultur som ivaretar de ansatte.

woman wearing gray denim jacket and black scarf

Forbedre prestasjoner

Arbeidsmiljøet i virksomheten og den etablerte kulturen har direkte påvirkning på de ansattes prestasjoner og hvor motivert de er til å bidra med å oppnå virksomhetens målsetninger.

Tiltrekk ansatte

Et godt arbeidsmiljø og en god kultur tiltrekker de beste kandidatene til nye stillinger. I arbeidstakers marked vil søkere stille større krav til virksomhetene de søker seg til og arbeidsmiljø er viktig for alle.

Ryggsmerter

Reduser sykefraværet

Et godt arbeidsmiljø er en av de største faktorene for å redusere sykefraværet. Man motiveres til å bidra til felles innsats og sikkerhet på arbeidsplassen.

Hva gjør HMS Kontoret for å bidra med arbeidsmiljø og kulturbygging?

Vi gjennomgår en 6 timers workshop, som er skreddersydd til deres behov. Hvor vi gjennomgår og drøfter deres arbeidsmiljø og lager felles rettningslinjer og felles kultur omhandlet deres HMS og trygg arbeidsdag.

Godt arbeidsmiljø og god organisasjonskultur kan virke komplekst, men har stort potensiale dersom man ønsker å gjøre en endring.

God kartlegging avdekker ofte områder med potensiale og gir grunnlag for målrettede tiltak som har stor effekt.

Vi har her et samarbeid med Employer Brand som er eksperter og jobber med kulturbygging.

Arbeidsmiljø handler om arbeidet, og hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Arbeidsbetingelsene er kravene som stilles til arbeidsmiljøet. Alle arbeidsplasser har organisatoriske arbeidsbetingelser – uavhengig av hva slags arbeid virksomheten utfører. 

Arbeidsbetingelsene representerer mulige risikoforhold og helseskadelige eksponeringer. Arbeidet skal organiseres slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger.