HMS Kontoret

Hvorfor er HMS viktig?

HMS er viktig av flere grunner. For det første kan god HMS-praksis bidra til å redusere risikoen for skader og ulykker på arbeidsplassen. Dette kan i sin tur bidra til å redusere sykefravær og kostnader knyttet til skader og ulykker.

For det andre kan god HMS-praksis bidra til å øke trivselen og produktiviteten blant ansatte. Når ansatte føler seg trygge og ivaretatt på arbeidsplassen, kan dette bidra til økt motivasjon og engasjement.

HMS er for ALLE bedrifter, ikke bare Bygg og Anlegg.

Våre tjenester

Våre Kurs

Del side

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email